ลิ้งค์หน่วยงาน

สรุปสถานะทางการเงิน

 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์
6. งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
5. งบแสดงฐานะทางการเงินและงบแสดงผลการดำเนินงานรวมรายจ่ายจากรายรับปี 2561 
4. งบแสดงฐานะทางการเงินและงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับปี 2560 
3. งบแสดงฐานะทางการเงินและงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับปี 2559 
2. งบแสดงฐานะทางการเงินและงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับปี 2558 
1. งบแสดงฐานะทางการเงินและงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับปี 2557 
ทั้งหมด 6 หัวข้อ
  1  
   
สำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน เลขที่ 479 ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทร. 0-7479-5013 โทรสาร 0-7479-5648