ลิ้งค์หน่วยงาน

คู่มือประชาชน

 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์
5. คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
4. คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ 
3. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
2. คำแนะนำการชำระภาษีเทศบาลตำบลควนโดน 
1. แผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 
ทั้งหมด 5 หัวข้อ
  1  
   
สำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน เลขที่ 479 ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทร. 0-7479-5013 โทรสาร 0-7479-5648 อีเมล์ khuandondon@gmail.com
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30-16.30 น. ( หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )