ลิ้งค์หน่วยงาน

แผนอัตรากำลัง

 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์
2. แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 
1. แผนอัตรกำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566) 
ทั้งหมด 2 หัวข้อ
  1  
   
สำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน เลขที่ 479 ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทร. 0-7474-0292 โทรสาร 0-7474-0432 อีเมล์ khuandondon@gmail.com
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30-16.30 น. ( หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )