ลิ้งค์หน่วยงาน

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์
26. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
25. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
24. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
23. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
22. เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
21. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
20. ประกาศเทศบาลตำบลควนโดน เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง 
19. ประกาศเทศบาลตำบลควนโดน เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง 
18. ประกาศเทศบาลตำบลควนโดน เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง 
17. ประกาศเทศบาลตำบลควนโดน เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง 
16. ประกาศเทศบาลตำบลควนโดน เรื่องการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง 
15. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 
14. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 
13. ผลการจัดซื้อ/จัดจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ถนนสายโคกหว้าหิน ชุมชนสะพานโยง 
12. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลควนโดน ประจำปี 2561 
11. รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 
10. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 
9. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 
8. การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
7. การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำบริเวณถนนพัฒนาวิถี 
6. ผลการจัดซื้อ/จัดจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. 
5. ผลการจัดซื้อ/จัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
4. การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง 
3. การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง 
2. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลควนโดน ประจำปี 2559 
1. แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ทั้งหมด 26 หัวข้อ
  1  
   
สำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน เลขที่ 479 ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทร. 0-7479-5013 โทรสาร 0-7479-5648