ลิ้งค์หน่วยงาน

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์
44. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
43. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
42. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563 
41. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563 
40. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563 
39. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
38. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังน้ำใส ขนาดความจุ 100 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีคัดเลือก 
37. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สายถนนเทศบาล 5 โดยวิธีคัดเลือก 
36. สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำปี 2563 รอบไตรมาส 3 
35. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563 
34. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 
33. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 
32. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 
31. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 
30. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 
29. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 
28. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562 
27. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 
26. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
25. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
24. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
23. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
22. เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
21. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
20. ประกาศเทศบาลตำบลควนโดน เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง 
19. ประกาศเทศบาลตำบลควนโดน เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง 
18. ประกาศเทศบาลตำบลควนโดน เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง 
17. ประกาศเทศบาลตำบลควนโดน เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง 
16. ประกาศเทศบาลตำบลควนโดน เรื่องการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง 
15. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 
ทั้งหมด 44 หัวข้อ
  1  2
   
สำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน เลขที่ 479 ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทร. 0-7479-5013 โทรสาร 0-7479-5648 อีเมล์ khuandondon@gmail.com
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30-16.30 น. ( หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )