ลิ้งค์หน่วยงาน

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์
55. ประกาศเทศบาลตำบลควนโดน เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง 
54. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย. 64) 
53. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564 
52. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 
51. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564 
50. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564 
49. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
48. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564 
47. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563 
46. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 
45. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 
44. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
43. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
42. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563 
41. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563 
40. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563 
39. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
38. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังน้ำใส ขนาดความจุ 100 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีคัดเลือก 
37. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สายถนนเทศบาล 5 โดยวิธีคัดเลือก 
36. สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำปี 2563 รอบไตรมาส 3 
35. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563 
34. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 
33. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 
32. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 
31. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 
30. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 
29. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 
28. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562 
27. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 
26. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ทั้งหมด 55 หัวข้อ
  1  2
   
สำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน เลขที่ 479 ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทร. 0-7474-0292 โทรสาร 0-7474-0432 อีเมล์ khuandondon@gmail.com
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30-16.30 น. ( หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )