ลิ้งค์หน่วยงาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น

 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์
10. แผนการเสริมสร้าง วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 
9. แผนอัตรกำลัง 3 ปี (2561-2563) 
8. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
7. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564 )เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2561) 
6. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)ที่เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1/2561) 
5. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
4. แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 
3. แผนพัฒนาสามปี 2558-2560 
2. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2559-2563) ฉบับที่ 3 
1. แผนสามปี พ.ศ. 2557-2559 
ทั้งหมด 10 หัวข้อ
  1  
   
สำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน เลขที่ 479 ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทร. 0-7479-5013 โทรสาร 0-7479-5648 อีเมล์ khuandondon@gmail.com
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30-16.30 น. ( หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )