ลิ้งค์หน่วยงาน

เทศบัญญัติงบประมาณ

 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์
15. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
14. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ส่วนที่ 2) 
13. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ส่วนที่ 1) 
12. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
11. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
10. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
9. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
8. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558 (ส่วนที่ 8) 
7. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558 (ส่วนที่ 7) 
6. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558 (ส่วนที่ 6) 
5. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558 (ส่วนที่ 5) 
4. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558 (ส่วนที่ 4) 
3. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558 (ส่วนที่ 3) 
2. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558 (ส่วนที่ 2) 
1. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558 (ส่วนที่ 1) 
ทั้งหมด 15 หัวข้อ
  1  
   
สำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน เลขที่ 479 ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทร. 0-7479-5013 โทรสาร 0-7479-5648 อีเมล์ khuandondon@gmail.com
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30-16.30 น. ( หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )