ลิ้งค์หน่วยงาน

แผนการดำเนินงานประจำปี

 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์
8. แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
7. แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1 
6. แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
5. แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
4. แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
3. แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
2. แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
1. แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
ทั้งหมด 8 หัวข้อ
  1  
   
สำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน เลขที่ 479 ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทร. 0-7474-0292 โทรสาร 0-7474-0432 อีเมล์ khuandondon@gmail.com
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30-16.30 น. ( หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )