ลิ้งค์หน่วยงาน

ประมวลภาพกิจกรรม

    ให้คำแนะนำการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลควนโดน ออกพื้นที่เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลควนโดน เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสำหรับผู้ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพฯและปริมณฑล

 
     แสดงความคิดเห็น
 
  ความเห็น : *
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  ควนโดน 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย
 
   
สำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน เลขที่ 479 ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทร. 0-7479-5013 โทรสาร 0-7479-5648