ลิ้งค์หน่วยงาน

ประมวลภาพกิจกรรม

    การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ชุดปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคเทศบาลตำบลควนโดน ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้กับสถานีตำรวจและมัสยิดในเขตเทศบาลตำบลควนโดน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

มัสยิดกลางควนโดน

มัสยิดกลางควนโดน

มัสยิดกลางควนโดน

มัสยิดกลางควนโดน

มัสยิดกลางควนโดน

มัสยิดกลางควนโดน

มัสยิดกลางควนโดน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สถานีตำรวจภูธรควนโดน

จุดรับ-ส่งผู้โดยสารรถประจำทาง

ร้านจำหน่ายอาหาร

ร้านจำหน่ายอาหาร

 
     แสดงความคิดเห็น
 
  ความเห็น : *
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  ควนโดน 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย
 
   
สำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน เลขที่ 479 ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทร. 0-7479-5013 โทรสาร 0-7479-5648 อีเมล์ khuandondon@gmail.com
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30-16.30 น. ( หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )