ลิ้งค์หน่วยงาน

ประมวลภาพกิจกรรม

    เทศบาลตำบลควนโดนรับโล่เชิดชูเกียรติ องค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563

7  สิงหาคม  2563  เทศบาลตำบลควนโดนเข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ องค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563 โดยศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา  ร่วมกับชมรมอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ภาคใต้ 

 
     แสดงความคิดเห็น
 
  ความเห็น : *
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  ควนโดน 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย
 
   
สำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน เลขที่ 479 ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทร. 0-7479-5013 โทรสาร 0-7479-5648 อีเมล์ khuandondon@gmail.com
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30-16.30 น. ( หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )