ลิ้งค์หน่วยงาน

ประมวลภาพกิจกรรม

    เทศบาลตำบลควนโดน รับประกาศเกียรติคุณด้านคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน ปี 2563

15 กันยายน 2563  เทศบาลตำบลควนโดน โดย ว่าที่ ร.ต.ณรงค์  น้อยฤทธิ์ นายช่างโยธาอาวุโส พร้อมด้วยนายอาซาลี  ตาเดอิน และ  นายสาและ  ฮะอุรา  ตัวแทนจากชุมชน เข้าร่วมรับประกาศเกียรติคุณแก่เครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม ปี 2563  ด้านคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน   ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน  ปี 2563  จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา)

 
     แสดงความคิดเห็น
 
  ความเห็น : *
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  ควนโดน 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย
 
   
สำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน เลขที่ 479 ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทร. 0-7479-5013 โทรสาร 0-7479-5648 อีเมล์ khuandondon@gmail.com
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30-16.30 น. ( หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )