ลิ้งค์หน่วยงาน

ประมวลภาพกิจกรรม

    ตั้งจุดตรวจคัดกรองและค้นหาเชิงรุกเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ชุมชนดูสนตะวันออก)

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลควนโดน ร่วมกับอำเภอควนโดน ผู้นำท้องที่ ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตั้งจุดตรวจคัดกรองและค้นหาเชิงรุก เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) พื้นที่ชุมชนดูสนตะวันออก

 
     แสดงความคิดเห็น
 
  ความเห็น : *
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  ควนโดน 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย
 
   
สำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน เลขที่ 479 ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทร. 0-7474-0292 โทรสาร 0-7474-0432 อีเมล์ khuandondon@gmail.com
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30-16.30 น. ( หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )