ลิ้งค์หน่วยงาน

ประมวลภาพกิจกรรม

    ติดตาม ตรวจเยี่ยมผู้กักตัว เพื่อเฝ้าระวังสังเกตอาการผู้ที่เดินทางกลับจากพื้นที่ควบคุม COVID-19

วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลควนโดน ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลควนโดน ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยม ผู้ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่ควบคุม COVID-19 ที่กักตัวเพื่อเฝ้าระวังสังเกตอาการ 14 วัน ณ Local Quarantine (LQ) เทศบาลตำบลควนโดน

 
     แสดงความคิดเห็น
 
  ความเห็น : *
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  ควนโดน 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย
 
   
สำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน เลขที่ 479 ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทร. 0-7474-0292 โทรสาร 0-7474-0432 อีเมล์ khuandondon@gmail.com
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30-16.30 น. ( หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )