ลิ้งค์หน่วยงาน

ประมวลภาพกิจกรรม

    ตั้งจุดตรวจคัดกรองและค้นหาเชิงรุกเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(ชุมชนปันจอร์)

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลควนโดน ร่วมกับอำเภอควนโดน ผู้นำท้องที่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ เจ้าหน้าที่ตำรวจ จัดตั้งจุดตรวจ เฝ้าระวัง คัดกรอง เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ หมู่ที่ 6 ตำบลย่านซื่อ (เขตพื้นที่เทศบาลตำบลควนโดน)

 
     แสดงความคิดเห็น
 
  ความเห็น : *
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  ควนโดน 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย
 
   
สำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน เลขที่ 479 ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทร. 0-7474-0292 โทรสาร 0-7474-0432 อีเมล์ khuandondon@gmail.com
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30-16.30 น. ( หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )