ลิ้งค์หน่วยงาน

ประมวลภาพกิจกรรม

    ประชุมคณะผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนโดน และผู้ปกครองนักเรียน

ประชุมคณะผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนโดน และผู้ปกครองนักเรียน

          วันที่ 3 มิถุนายน 2564 กองการศึกษาเทศบาลตำบลควนโดน จัดประชุมคณะผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนโดน และผู้ปกครองนักเรียน เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการประเมินความพร้อมก่อนเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และชี้แจงการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนโดน

 
     แสดงความคิดเห็น
 
  ความเห็น : *
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  ควนโดน 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย
 
   
สำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน เลขที่ 479 ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทร. 0-7474-0292 โทรสาร 0-7474-0432 อีเมล์ khuandondon@gmail.com
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30-16.30 น. ( หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )