ลิ้งค์หน่วยงาน

ประมวลภาพกิจกรรม

    ประชุมหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเทศบาลตำบลควนโดน

น้ำชายามเช้า...เทศบาลตำบลควนโดน

          วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 07.30 น. นายดาเระ นาปาเลน นายกเทศมนตรีตำบลควนโดน เชิญหัวหน้าส่วนราชการอำเภอควนโดน องค์กรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลควนโดน ประชุมปรึกษาหารือ เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเทศบาลตำบลควนโดน ณ อาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลควนโดน

 
     แสดงความคิดเห็น
 
  ความเห็น : *
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  ควนโดน 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย
 
   
สำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน เลขที่ 479 ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทร. 0-7474-0292 โทรสาร 0-7474-0432 อีเมล์ khuandondon@gmail.com
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30-16.30 น. ( หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )