ลิ้งค์หน่วยงาน

ประมวลภาพกิจกรรม

    ประชุมกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลควนโดน เพื่อร่วมกำหนดทิศทางการดำเนินกิจกรรมและบทบาทของกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลตำบลควนโดน
วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ✨
????เทศบาลตำบลควนโดน โดยกองสวัสดิการสังคมประชุมกลุ่มสตรีโดยมีนายดาเระ นาปาเลน นายกเทศมนตรีตำบลควนโดนเป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน
????ในการประชุมครั้งนี้มีประเด็นการพูดคุย ปรึกษาหารือ ในประเด็นหัวข้อ การจัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินงานโครงการสตรีอาสาพัฒนาประจำปี 2564 และผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการกลุ่มสตรีและสมาชิกกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลควนโดนจะหมดวาระลง ในวันที่ 30 กันยายน 2564 ที่จะถึงนี้ และได้เสนอประเด็นเรื่องเพื่อพิจารณาการคัดเลือกคณะกรรมการกลุ่มสตรีฯ และการรับสมัครสามชิกกลุ่มสตรีฯ ชุดใหม่เพื่อเข้ามาทำหน้าที่แทนชุดเก่าที่กำลังจะหมดวาระ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน/กิจกรรมของกลุ่มสตรี ประจำปี 2564 ซึ่งจะเร่งดำเนินการต่อไป เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานและกิจกรมของกลุ่มต่อไป

 

 
     แสดงความคิดเห็น
 
  ความเห็น : *
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  ควนโดน 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย
 
   
สำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน เลขที่ 479 ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทร. 0-7474-0292 โทรสาร 0-7474-0432 อีเมล์ khuandondon@gmail.com
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30-16.30 น. ( หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )