ลิ้งค์หน่วยงาน

ประมวลภาพกิจกรรม

    ร่วมส่งผู้ผ่านการเฝ้าระวังสังเกตอาการครบกำหนดกลับบ้าน พร้อมมอบหนังสือยืนยันผ่านการสังเกตอาการครบตามกำหนด
วันที่ 15 กรกฎาคม 2564✨
????นายดาเระ นาปาเลน นายกเทศมนตรีตำบลควนโดน มอบหมายให้ นางปราณี นุ้ยเด็น ปลัดเทศบาลตำบลควนโดน นำหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด พร้อมกับสมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำท้องที่ อาสาสมัครสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ผ่านการเฝ้าสังเกตอาการ ในศูนย์ LQ อะห์มาดียะห์ ปันจอร์ จำนวน 4 ราย หลังเข้ารับการรักษาอาการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หายจากโรงพยาบาลสนาม และกลับมาพักฟื้นเพื่อสังเกตอาการติดตามผลเพื่อความมั่นใจ ครบ 7 วัน และมีการตรวจเชื้อและมีผลการติดเชื้อเป็นลบ
????ในการนี้ นางปราณี นุ้ยเด็น ปลัดเทศบาลตำบลควนโดน ได้กล่าวขอบคุณและแสดงความดีใจ แก่ผู้ผ่านการสังเกตอาการที่จะได้กลับไปดำเนินชีวิตประกอบอาชีพแบบเดิม และขอบคุณที่ให้ความร่วมมือแก่เจ้าหน้าที่ด้วยดีตลอดมา
????หนึ่งในสมาชิกผู้ผ่านการเฝ้าสังเกตอาการได้กล่าวขอบคุณ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ให้การช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกตลอดช่วงระยะเวลาที่ตนได้อยู่ในศูนย์ LQ
????นายวุฑฒิเวช เจียระนัย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้เน้นย้ำให้ผู้ที่ผ่านการสังเกตอาการ ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด 19 และขอขอบคุณ ที่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่
งานประชาสัมพันธ์

 

 
     แสดงความคิดเห็น
 
  ความเห็น : *
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  ควนโดน 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย
 
   
สำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน เลขที่ 479 ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทร. 0-7474-0292 โทรสาร 0-7474-0432 อีเมล์ khuandondon@gmail.com
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30-16.30 น. ( หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )