ลิ้งค์หน่วยงาน

ประมวลภาพกิจกรรม

    ร่วมกิจกรรมพัฒนากุโบร์(สุสาน) ร่วมกับพี่น้องในชุมชนสะพานโยง
15-7-64
????นายดาเระ นาปาเลน นายกเทศมนตรีตำบลควนโดน พร้อมด้วยนายตาปา สามัญ รองนายกเทศมนตรี นายอาณัฒิ ปังแลมาปุเลา รองนายกเทศมนตรี นายอนุชา สามัญ ประธานสภาเทศบาลตำบลควนโดน และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนโดน ร่วมกิจกรรมกับพี่น้องในชุมชนสะพานโยง ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันพัฒนากุโบร์(สุสาน) ต้นโตนด (ต้นโดด) ลงแรงช่วยกันถางหญ้า เก็บกวาดเศษกิ่งไม้ ใบหญ้า ซึ่งพี่น้องในชุมชนต่างนำเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ในการพัฒนาทั้งพร้า จอบ เครื่องตัดหญ้า รถขนขยะ และอุปกรณ์อื่นๆ มาร่วมกันพัฒนา เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัยจากสัตว์มีพิษ ทั้งนี้เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องในชุมชนที่จะถือโอกาสในช่วงวันตรุษอีดิ้ลอัฏฮาที่จะมาถึง ได้แวะเวียนมาเยี่ยมกุโบร์ หลุมฝังศพญาติที่ล่วงลับไปแล้ว ให้มีความสะดวกและปลอดภัยจากสัตว์มีพิษมากยิ่งขึ้น
------------------------------------

 

 
     แสดงความคิดเห็น
 
  ความเห็น : *
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  ควนโดน 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย
 
   
สำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน เลขที่ 479 ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทร. 0-7474-0292 โทรสาร 0-7474-0432 อีเมล์ khuandondon@gmail.com
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30-16.30 น. ( หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )