ลิ้งค์หน่วยงาน

ประมวลภาพกิจกรรม

    ขอขอบคุณสายธารน้ำใจ ที่มอบให้กันและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการก้าวข้ามช่วงเวลาที่ต้องเผชิญวิกฤตโควิด
????????ขอขอบคุณสายธารน้ำใจ ที่มอบให้กันและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการก้าวข้ามช่วงเวลาที่ต้องเผชิญวิกฤตโควิด????????
????เทศบาลตำบลควนโดน ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มอบสิ่งของ อาหารเครื่องดื่ม และกำลังใจให้กับผู้ถูกกักตัวและเจ้าหน้าที่ ที่ปฎิบัติงาน ณ ศูนย์กักกันเฝ้าระวังสังเกตอาการ LQ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลควนโดน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เราก้าวผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน
----------------------
ขอขอบคุณ ????เหล่ากาชาดจังหวัดสตูลที่ อนุเคราะห์น้ำดื่ม
ขอขอบคุณ ????สำนักงานเกษตอำเภอควนโดนที่มอบผลไม้และเครื่องดื่ม
ขอขอบคุณ ????ผช.ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ต.ย่านซื่อ ที่อนุเคราะห์ข้าวหมกให้ผู้ถูกกักตัวและเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน
ขอขอบคุณ ????น้ำส้มซือดะสตูล ที่มอบน้ำส้ม ให้กับผู้กักตัวและเจ้าหน้าที่
ขอขอบคุณ ????ทีม อสม.ชุมชนควนโดน ที่มอบข้าวกล่องและของหวาน
ขอขอบคุณ ราชาน้ำดื่มที่อนุเคราะห์น้ำดื่มให้กีบศูนย์ LQ
ขอขอบคุณ ????คุณรัชดา เจะเล็ม ที่นำขนมมามอบให้ผู้ถูกกักตัวและเจ้าหน้าที่
ขอขอบคุณ ????นายอนุชา สามัญ ประธาสภาเทศบาลที่มอบน้ำดื่มให้กับศูนย์LQ
และขอขอบคุณ ????ทุกๆธารน้ำใจ ที่มอบให้ที่ไม่ได้เอ่ยนาม ณ ที่นี้
แล้วเราจผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน????????????
????????????????????

 

 
     แสดงความคิดเห็น
 
  ความเห็น : *
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  ควนโดน 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย
 
   
สำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน เลขที่ 479 ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทร. 0-7474-0292 โทรสาร 0-7474-0432 อีเมล์ khuandondon@gmail.com
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30-16.30 น. ( หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )