ลิ้งค์หน่วยงาน

ประมวลภาพกิจกรรม

    #กาชาดช่วยเรา_เราช่วยกาชาด
วันนี้ 20 กรกฏาคม 2564 ณ อาคารเอนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอควนโดน
นายดาเระ นาปาเลน นายกเทศมนตรีตำบลควนโดน มอบหมายให้นางปราณี นุ้ยเด็น ปลัดเทศบาลตำบลควนโดน และนายอดุลย์ ใบกอเด็ม หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลควนโดน เป็นตัวเเทนมอบสนับสนุนของรางวัลในการออกสลากกาชาด จังหวัดสตูล ประจำปี 2564 ซึ่งจะมีการออกรางวัลสลากกาชาด ในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล
การออกสลากกาชาดในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์จัดหารายได้เพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนในพื้นที่ จังหวัดสตูล ตลอดจนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งได้รับการสนับสนุนของรางวัลจากหน่วยงานราชการ เอกชน ในอำเภอควนโดน ร่วมให้การสนับสนุนผ่านอำเภอเพื่อส่งต่อไปยังกาชาดจังหวัดต่อไป
ในการนี้ทางเทศบาลตำบลควนโดน ภายใต้การบริหารงานโดย นายดาเระ นาปาเลน ได้มอบเงินจำนวน 5,000 บาท ในการสนับสนุนของรางวัลให้เเก่อำเภอเพื่อนำส่งให้กับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสตูลเพื่อใช้ในการออกสลากกาชาดประจำปี 2564 ต่อไป

 

 
     แสดงความคิดเห็น
 
  ความเห็น : *
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  ควนโดน 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย
 
   
สำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน เลขที่ 479 ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทร. 0-7474-0292 โทรสาร 0-7474-0432 อีเมล์ khuandondon@gmail.com
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30-16.30 น. ( หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )