ลิ้งค์หน่วยงาน

ประวัติความเป็นมาตำบลควนโดน

ควนโดน ประกอบไปด้วยคำสองคำคือ ควน กับ โดน คำว่า ควน ในภาษาใต้หมายถึง เนิน ภู เนินเขาเล็กๆ ส่วนคำว่า โดน มีที่มาจากดอกกระโดน หรือต้นกระโดน จากการที่ในบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีต้นกระโดนขึ้นอยู่ชุกชุม ผู้คนจะเรียกกันติดปากว่า "ควนโดน" ต่อมาจึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า "บ้านควนโดน" และเป็นตำบลควนโดนมาจนถึงปัจจุบัน ดังนั้น ควนโดน จึงมีความหมายว่า เนินเขาที่มีต้นกระโดน

   
สำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน เลขที่ 479 ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทร. 0-7479-5013 โทรสาร 0-7479-5648 อีเมล์ khuandondon@gmail.com
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30-16.30 น. ( หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )