ลิ้งค์หน่วยงาน

ที่ตั้งสำนักงาน

สำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน

ที่ตั้ง  :  เลขที่ 479 หมู่ที่ 1 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 91160

โทรศัพท์ : 0-7479-5013 

โทรสาร  : 0-7479-5648

อีเมลล์  : khuandondon@gmail.com 

เวปไซต์  :  khuandoncity.go.th

เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

 

   
สำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน เลขที่ 479 ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทร. 0-7479-5013 โทรสาร 0-7479-5648 อีเมล์ khuandondon@gmail.com
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30-16.30 น. ( หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )