ลิ้งค์หน่วยงาน

สมาชิกสภาเทศบาล

 

นายอนุชา สามัญ
ประธานสภาเทศบาลตำบลควนโดน

นายดานัน มะแอเคียน
รองประธานสภาเทศบาลนายวิศิษฏ์ กรมเมือง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายอาลีดิ่ง ยากะจิ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายสหพัฒน์ เกปัน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1นายซอหมาด มาลินี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายวาหาบ เกปัน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายอุดม เบ็ญก็เต็ม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2นายสายัน วงแหวน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายคมสัน อุสนุน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายเสรีย์ หลีดินซุด
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายอารีย์ สาและ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
   
สำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน เลขที่ 479 ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทร. 0-7474-0292 โทรสาร 0-7474-0432 อีเมล์ khuandondon@gmail.com
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30-16.30 น. ( หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )