ลิ้งค์หน่วยงาน

คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลควนโดน


นายมำสอด มะสะกา
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลควนโดน
 

ด.ต.เดช แกสมาน
รองนายกเทศมนตรีคนที่ 1

นายอาณัติ ปังแลมาปุเลา
รองนายกเทศมนตรีคนที่ 2
 

นายกรี ปะดุกา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นายเอกชัย ตาเดอิน
เลขานุการนายกเทศมนตรี
 
   
สำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน เลขที่ 479 ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทร. 0-7479-5013 โทรสาร 0-7479-5648 อีเมล์ khuandondon@gmail.com
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30-16.30 น. ( หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )