ลิ้งค์หน่วยงาน

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนโดน

ประธานสภาเทศบาล


นายปรีชา เกปัน
 

รองประธานสภาเทศบาล


นายณัฐพงศ์ หวันหะสัน
 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายปฏิวัต ชาฮีด

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายตาปา สามัญ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายหวันนัน ดุลยานา
 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายอาลีดิ่ง ยากะจิ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นางกัญญะรัตน์ หลังยาหน่าย

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นางมารีหยำ ใบหมาดปันจอ
 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นายอนันต์ มาราสา

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นายอับดุลมูอีน นาปาเลน

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นายเสรี หมาดทิ้ง
 
   
สำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน เลขที่ 479 ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทร. 0-7479-5013 โทรสาร 0-7479-5648 อีเมล์ khuandondon@gmail.com
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30-16.30 น. ( หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )