ลิ้งค์หน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

     #ประกาศเทศบาลตำบลควนโดน เรื่อง กำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลควนโดน ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศเทศบาลตำบลควนโดน เรื่อง กำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลควนโดน ประจำปี พ.ศ. 2563 (ตรวจสอบเอกสาร ณ สำนักงานเทศบาลตำบลควโดน)

27 เมษายน 2563 เวลา 20:40:25
เอกสารแนบ
1.

ประกาศเทศบาลตำบลควนโดนฯ

   
สำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน เลขที่ 479 ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทร. 0-7479-5013 โทรสาร 0-7479-5648