ลิ้งค์หน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

     #ประกาศเทศบาลตำบลควนโดน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างบริการ(งานรักษาความสะอาด)สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประกาศเทศบาลตำบลควนโดน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างบริการ(งานรักษาความสะอาด)สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

27 พฤษภาคม 2563 เวลา 02:32:47
เอกสารแนบ
1.

ประกาศเทศบาลตำบลควนโดนฯ

   
สำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน เลขที่ 479 ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทร. 0-7479-5013 โทรสาร 0-7479-5648 อีเมล์ khuandondon@gmail.com
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30-16.30 น. ( หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )