ลิ้งค์หน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

     #ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานจ้างบริการ สังกัดงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานจ้างบริการ สังกัดงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลควนโดน

25 มิถุนายน 2563 เวลา 02:27:25
เอกสารแนบ
1.

ประกาศเทศบาลตำบลควนโดนฯ

   
สำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน เลขที่ 479 ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทร. 0-7479-5013 โทรสาร 0-7479-5648