ลิ้งค์หน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

     #ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563

เทศบาลตำบลควนโดน ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลควนโดน ว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563

17 กันยายน 2563 เวลา 10:06:46
เอกสารแนบ
1.

เทศบาลตำบลควนโดน ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลควนโดนว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563

   
สำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน เลขที่ 479 ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทร. 0-7479-5013 โทรสาร 0-7479-5648 อีเมล์ khuandondon@gmail.com
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30-16.30 น. ( หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )