ลิ้งค์หน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

     #แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และสถานการณ์คลื่นลมแรง ระหว่างวันที่ 17-20 ก.ย.2563

ด้วยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้มีการแจ้งเตือนประชาชน ในสถานการณืน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขัง อันเนื่องมาจากพายุโซนร้อน "โนอึน" ในระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2563 และสถานการณ์คลื่นลมแรง                                ในวันที่ 17-20 กันยายน 2563 จึงขอแจ้งเตือนประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนัก และวาตภัย

 หากเกิดภัย ติดต่อ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลควนโดน   โทร. 074-795099  และ  074-795013 ต่อ 26

18 กันยายน 2563 เวลา 12:00:56

หนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และสถานการณ์คลื่นลมแรง ระหว่างวันที่่  17-20 กันยายน 2563

เอกสารแนบ
1.

หนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และสถานการณ์คลื่นลมแรง ระหว่างวันที่่  17-20 กันยายน 2563

   
สำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน เลขที่ 479 ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทร. 0-7479-5013 โทรสาร 0-7479-5648 อีเมล์ khuandondon@gmail.com
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30-16.30 น. ( หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )