ลิ้งค์หน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

     #ประกาศเทศบาลตำบลควนโดน เรื่องประชาสัมพันธ์งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลควนโดน  ประกาศประชาสัมพันธ์งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

15 กันยายน 2563 เวลา 14:47:14
เอกสารแนบ
1.

ประกาศเทศบาลตำบลควนโดน เรื่องประชาสัมพันธ์งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

   
สำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน เลขที่ 479 ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทร. 0-7479-5013 โทรสาร 0-7479-5648 อีเมล์ khuandondon@gmail.com
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30-16.30 น. ( หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )