ลิ้งค์หน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

     #ประกาศเทศบาลตำบลควนโดน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างบริการ ในตำแหน่ง แม่บ้าน

ประกาศเทศบาลตำบลควนโดน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ในตำแหน่ง แม่บ้าน

08 ตุลาคม 2563 เวลา 17:13:09
เอกสารแนบ
1.

ประกาศเทศบาลตำบลควนโดนฯ

   
สำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน เลขที่ 479 ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทร. 0-7479-5013 โทรสาร 0-7479-5648 อีเมล์ khuandondon@gmail.com
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30-16.30 น. ( หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )