ลิ้งค์หน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

     #ประกาศเทศบาลตำบลควนโดน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างบริการ ในตำแหน่ง แม่บ้าน และกำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก

ประกาศเทศบาลตำบลควนโดน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างบริการ ในตำแหน่ง แม่บ้าน และกำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก

26 ตุลาคม 2563 เวลา 15:53:02
เอกสารแนบ
1.

ประกาศเทศบาลตำบลควนโดนฯ

   
สำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน เลขที่ 479 ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทร. 0-7479-5013 โทรสาร 0-7479-5648 อีเมล์ khuandondon@gmail.com
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30-16.30 น. ( หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )