ลิ้งค์หน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

     #ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนโดน และนายกเทศมนตรีตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนโดน และนายกเทศมนตรีตำบลควนโดน

29 กันยายน 2563 เวลา 05:02:12
เอกสารแนบ
1.

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล

   
สำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน เลขที่ 479 ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทร. 0-7479-5013 โทรสาร 0-7479-5648 อีเมล์ khuandondon@gmail.com
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30-16.30 น. ( หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )