ลิ้งค์หน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

     #ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนโดนและนายกเทศมนตรีตำบลควนโดน

ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนโดนและนายกเทศมนตรีตำบลควนโดน

02 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 05:28:48
เอกสารแนบ
1.

ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนโดน

2.

ใบสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลควนโดน

   
สำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน เลขที่ 479 ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทร. 0-7479-5013 โทรสาร 0-7479-5648 อีเมล์ khuandondon@gmail.com
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30-16.30 น. ( หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )