ลิ้งค์หน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

     #ช่องทางแจ้งเบาะแสการทุจริตเลือกตั้ง

พบเห็นการทุจริตเลือกตั้ง สามารถแจ้งเบาะแสได้ทางแอปพลิเคชั่น "ตาสับปะรด"หรือแจ้งเหตุที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 1418860 , 02 1418579 และ 02 1418858 หรือศูนย์บริการข้อมูลสายด่วนเลือกตั้ง 1444

24 มีนาคม 2564 เวลา 14:55:54
   
สำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน เลขที่ 479 ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทร. 0-7474-0292 โทรสาร 0-7474-0432 อีเมล์ khuandondon@gmail.com
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30-16.30 น. ( หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )