ลิ้งค์หน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

     #การกำหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนโดนได้มาประชุมสภาเทศบาลตำบลควนโดนครั้งแรก

ประกาศอำเภอควนโดน เรื่อง การกำหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนโดนได้มาประชุมสภาเทศบาลตำบลควนโดนครั้งแรก

29 เมษายน 2564 เวลา 13:51:42
เอกสารแนบ
1.

ประกาศอำเภอควนโดนฯ

   
สำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน เลขที่ 479 ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทร. 0-7474-0292 โทรสาร 0-7474-0432 อีเมล์ khuandondon@gmail.com
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30-16.30 น. ( หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )