ลิ้งค์หน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

     #เชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลควนโดนลงทะเบียนสัตว์เลี้ยง ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมันสุนัขและแมว

เชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลควนโดนลงทะเบียนสัตว์เลี้ยง ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมันสุนัขและแมว

28 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:06:23

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนสัตว์เลี้ยง ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมันสุนัขและแมว

   
สำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน เลขที่ 479 ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทร. 0-7474-0292 โทรสาร 0-7474-0432 อีเมล์ khuandondon@gmail.com
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30-16.30 น. ( หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )