ลิ้งค์หน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

     #แจ้งผู้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทุกท่านทราบ

ข่าวประชาสัมพันธ์  แจ้งผู้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทุกท่านทราบ 

ท่านใดได้รับหนังสือแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.6) ประจำปี พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถแจ้งชำระภาษีที่ดินฯ ได้ โดยผ่าน 3 ช่องทาง

07 กรกฎาคม 2564 เวลา 15:17:42

จดหมายข่าว

จดหมายข่าว

   
สำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน เลขที่ 479 ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทร. 0-7474-0292 โทรสาร 0-7474-0432 อีเมล์ khuandondon@gmail.com
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30-16.30 น. ( หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )