ลิ้งค์หน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

     #ประกาศเทศบาลตำบลควนโดน เรื่อง ผลผู้ชนะการประมูล เช่าสวนปล์ามเทศบาลตำบลควนโดน

ตามที่เทศบาลตำบลควนโดน ได้ประกาศให้เช่าสวนปล์ามเทศบาลตำบลควนโดน หมู่ที่ 8 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล โดยวิธีการประมูล โดยกำหนดยื่นประมูล ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นั้น

เทศบาลตำบลควนโดน ขอประกาศผลผู้ชนะการประมูล เช่าสวนปล์ามเทศบาลตำบลควนโดน หมู่ที่ 8 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล  ได้แก่นายอับดุลรอศัก  หวังกุหลำ โดยเสนอราคา 140,400 บาท 

ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฏาคม 2564 

 

16 กรกฎาคม 2564 เวลา 11:17:30
เอกสารแนบ
1.

ประกาศเทศบาลตำบลควนโดน เรื่อง ผลผู้ชนะการประมูล เช่าสวนปล์ามเทศบาลตำบลควนโดน

   
สำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน เลขที่ 479 ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทร. 0-7474-0292 โทรสาร 0-7474-0432 อีเมล์ khuandondon@gmail.com
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30-16.30 น. ( หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )