ลิ้งค์หน่วยงาน

ทำเนียบบุคลากร กองสาธารณสุขและวิ่งแวดล้อม


นายวุฑฒิเวช เจียระนัย
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข


นางยุพดี อิสระทะ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ฝ่ายบริการสาธารณสุข


นางอรนุช ดุลยานา
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
   
สำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน เลขที่ 479 ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทร. 0-7479-5013 โทรสาร 0-7479-5648 อีเมล์ khuandondon@gmail.com
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30-16.30 น. ( หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )