ลิ้งค์หน่วยงาน

ทำเนียบบุคลากร กองสวัสดิการสังคมผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
ฝ่ายพัฒนาชุมชน


นางสาวอัสนีย์ โต๊ะประดู่
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์


นายวิสูตร ดุลยานา
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
   
สำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน เลขที่ 479 ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทร. 0-7479-5013 โทรสาร 0-7479-5648 อีเมล์ khuandondon@gmail.com
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30-16.30 น. ( หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )