ลิ้งค์หน่วยงาน

ทำเนียบบุคลากร กองช่างผู้อำนวยการกองช่าง
 
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


นายณรงค์ น้อยฤทธิ์
นายช่างโยธาอาวุโส
ฝ่ายการโยธา


นายสานต์ หลีเส็น
นายช่างโยธาชำนาญงาน
   
สำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน เลขที่ 479 ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทร. 0-7479-5013 โทรสาร 0-7479-5648 อีเมล์ khuandondon@gmail.com
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30-16.30 น. ( หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )