ลิ้งค์หน่วยงาน

เรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์

       /**กรุณาโพสข้อความที่เหมาะสมเท่านั้น**/
   
*เรื่อง :  
*รายละเอียด :  
*ชื่อผู้โพส :  
*ข้อความยืนยัน :  
 

     เรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ล่าสุด
 ขุดลอกคูระบายน้ำ      [โดย: ผู้ได้รับความเดือดร้อน]
 ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟส่องสว่าง)      [โดย: ชุมชนควนดินแดง]
 น้ำท่วมขังถนนสายบ้านนายเส็น      [โดย: คนควนดินแดง]
 ขอให้ขุดลอกสิ่งกีดขวางทางน้ำ      [โดย: ชุมชนดุสน]
 อยากให้ลอกคูระบายน้ำ      [โดย: ชาวชุมชนตลาดควนโดน]
+ ดูทั้งหมด +

   
สำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน เลขที่ 479 ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทร. 0-7479-5013 โทรสาร 0-7479-5648 อีเมล์ khuandondon@gmail.com
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30-16.30 น. ( หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )