ลิ้งค์หน่วยงาน

เรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์

เรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ที่นี่
   เรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ตอบ อ่าน ผู้เขียน วันที่  
 ขุดลอกคูระบายน้ำ 1 426 ผู้ได้รับความเดือดร้อน 02/04/2561  
 ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟส่องสว่าง) 0 621 ชุมชนควนดินแดง 22/06/2560  
 น้ำท่วมขังถนนสายบ้านนายเส็น 0 1576 คนควนดินแดง 22/06/2560  
 ขอให้ขุดลอกสิ่งกีดขวางทางน้ำ 0 624 ชุมชนดุสน 22/06/2560  
 อยากให้ลอกคูระบายน้ำ 1 838 ชาวชุมชนตลาดควนโดน 27/04/2558  
ทั้งหมด 5
  1  
   
สำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน เลขที่ 479 ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทร. 0-7479-5013 โทรสาร 0-7479-5648