ลิ้งค์หน่วยงาน

+ ดูทั้งหมด

เรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์

     เรื่อง : ขุดลอกคูระบายน้ำ
ได้รับความเดือดร้อนจากการปล่อยน้ำเสีย มีกลิ่นเหม็น เนื่องจากคูระบายน้ำตื้นเขิน น้ำเสียไหลมาในท่อแต่ไหลล้นเข้ามาในที่ดินของข้าฯ ต้องการให้เทศบาลฯมาขุดลอก
คูระบายน้ำบริเวณหลังโรงยาง ชุมชนดุสนตะวันออก
โดย: ผู้ได้รับความเดือดร้อน  |  วันที่: 02 เมษายน 2561 เวลา 14:27:54  |  อ่าน: 643  |  ตอบ: 1
ความเห็นที่ 1:
มอบหมายกองช่างดำเนินการสำรวจแล้ว
โดย: เทศบาลตำบลควนโดน  |  วันที่: 04 เมษายน 2561 เวลา 14:46:27

     แสดงความเห็นในหัวข้อนี้ :
*ความเห็น:  
*ผู้เขียน:  
*ข้อความยืนยัน:   ให้พิมพ์คำว่า  ควนโดน  
 

   
สำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน เลขที่ 479 ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทร. 0-7474-0292 โทรสาร 0-7474-0432 อีเมล์ khuandondon@gmail.com
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30-16.30 น. ( หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )